Ikon för Rikstermbanken

ätstödjande åtgärder

svensk term: ätstödjande åtgärder
förklaring:

Syftar till att underlätta och stödja ätande för optimalt energi- och näringsintag, värdighet och livskvalitet. Bygger på att värna autonomi och stimulera till att bibehålla förmågor. (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016