Ikon för Rikstermbanken

zygomykos

svensk term: zygomykos
förklaring:

Svampinfektion som främst drabbar individer med nedsatt immunförsvar. Svampen överförs via inandning, med födan eller via sår i huden och kan sprida sig till bl.a. hjärnan där den ger upphov till en svår och ofta dödlig infektion.

En tidigare benämning är mucormykos.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008