Ikon för Rikstermbanken

xeroftalmi

svenska termer: xeroftalmi
ögontorrhet
definition:

förändringar i ögats bindhinna och hornhinna på grund av A-vitaminbrist

anmärkning:

Kan också syfta till ögontorrhet som uppkommer vid en inflammatorisk sjukdom som heter Sjögrens syndrom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008