Ikon för Rikstermbanken

withdrawal syndrome

svensk term: withdrawal syndrome
definition:

de symtom som kan uppkomma när man slutar ta ett läkemedel som man tagit regelbundet en längre tid, och som kroppen gjort sig beroende av

anmärkning:

Exempel på läkemedel som kan ge upphov till sådana problem, om man tvärt slutar att använda dem, är sömnmedel, kortison, betablockerare samt antidepressiva läkemedel.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008