Ikon för Rikstermbanken

von Willebrands sjukdom

svensk term: von Willebrands sjukdom
definition:

sjukdom där den drabbade saknar en s.k. koagulationsfaktor, som utgör en komponent i blodets levringsprocess

anmärkning:

Sjukdomen behandlas genom att man tillför den saknade faktorn, eller en variant av den.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008