Ikon för Rikstermbanken

ventrikulär takykardi

svenska termer: ventrikulär takykardi
kammartakykardi
definition:

hjärtrytmstörning som karaktäriseras av en ökad aktivitet i kammaren med en frekvens upp till mellan 120 och 200 kontraktioner/minut

anmärkning:

Hjärtats kammare aktiveras oberoende av förmaken som jobbar i normal takt vilket leder till att kammaren ej hinner fyllas med blod mellan varje slag.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008