Ikon för Rikstermbanken

ventrikeltömning

svensk term: ventrikeltömning
definition:

tömning av magsäcken

anmärkning:

Utförs genom framkallande av kräkning för en del ämnen. Vid sjukhus kan det ske genom magpumpning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008