Ikon för Rikstermbanken

ventrikelretention

svensk term: ventrikelretention
definition:

förlångsammad tömning av maginnehållet från magsäcken till tarmen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008