Ikon för Rikstermbanken

venlafaxin

svensk term: venlafaxin
förklaring:

Denna aktiva substans är ett antidepressivt läkemedel som påverkar serotonin- och noradrenalinsystemet (kallat SNRI-preparat). Läkemedel med denna aktiva substans används för att behandla depression.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008