Ikon för Rikstermbanken

vasodilatation

svensk term: vasodilatation
definition:

vidgning av blodkärl

anmärkning:

Motsats till vasokonstriktion.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008