Ikon för Rikstermbanken

vaskulit

svensk term: vaskulit
definition:

inflammation i blodkärl

anmärkning:

Kan bl.a. bero på överkänslighet mot något läkemedel, en tumör eller en infektion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008