Ikon för Rikstermbanken

vaskulärt läckage

svensk term: vaskulärt läckage
definition:

När det läcker från något blodkärl i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008