Ikon för Rikstermbanken

vaskulär

svensk term: vaskulär
definition:

som avser eller hör samman med en organisms kärlsystem, till exempel blodkärlen eller lymfkärlen

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008