Ikon för Rikstermbanken

varicella zoster

svenska termer: varicella zoster
VZV
förklaring:

Varicella zoster är ett virus som tillhör herpesvirusfamiljen. Vanligen orsakar varicella zoster vattkoppor eller bältros. Första gången man infekteras av viruset får man vattkoppor. Andra gången man infekteras får man bältros, då viruset ligger kvar i kroppen och väcks på nytt. Vattkoppor är en vanlig barnsjukdom medans bältros är vanligare hos äldre. Gemensamt för de både sjukdomarna är att man får vätskefyllda blåsor. Bältrosen kan sätta sig i ansiktet, och ibland drabba i ögat. Detta är ett allvarligt tillstånd och man bör söka sjukvård direkt.

se även:
latinsk term: Varicella zoster
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008