Ikon för Rikstermbanken

vakuumaspiration

svenska termer: vakuumaspiration
vakuumexeres
definition:

den mest använda metoden för att utföra legal abort före 12–13:e veckan

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008