Ikon för Rikstermbanken

vagitorium

svenska termer: vagitorium
slidpiller
definition:

stavliknande läkemedelsform som ges i vaginan

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008