Ikon för Rikstermbanken

vaginalring

svensk term: vaginalring
definition:

inlägg avsett för vaginan

anmärkning:

Fördelen med vaginalringar är att de kan ligga kvar i veckor, och avge lite läkemedel hela tiden.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008