Ikon för Rikstermbanken

vaginalkapsel

svensk term: vaginalkapsel
definition:

kapsel avsedd att användas i vaginan

anmärkning:

Den här läkemedelsformen används främst för läkemedel som ska ha sin effekt just i vaginan.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008