Ikon för Rikstermbanken

vaginalinlägg

svensk term: vaginalinlägg
definition:

läkemedelsform som ges genom vaginan

anmärkning:

Det används bl.a. för läkemedel som startar förlossning.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008