Ikon för Rikstermbanken

vävnad

svensk term: vävnad
definition:

en samling celler i kroppen som har samma uppgifter

anmärkning:

Människan och andra däggdjur har i huvudsak fyra typer av vävnad. Epitelvävnaden täcker organens ytor och verkar skyddande, till exempel huden. Bindvävnaden är en stödjevävnad som håller ihop olika saker i kroppen, till exempel senor. Nervvävnad bygger upp hjärnan, ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Muskelvävnad bygger upp skelettmuskulatur och glatt muskulatur.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008