Ikon för Rikstermbanken

vänstergrenblock

svenska termer: vänstergrenblock
LBBB
förklaring:

Uppstår vid för låg tillförsel av syresatt blod till hjärtat, t.ex. vid kärlkramp. Förekommer även vid högt blodtryck och andra hjärtsjukdomar.

engelska termer: left bundle branch block
LBBB
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008