Ikon för Rikstermbanken

uveoskleralt avflöde

svensk term: uveoskleralt avflöde
definition:

kammarvattenutflödet från suprakoroidalrummet i ögat

anmärkning:

Supra- är ett prefix och betyder ovanför. Koroidea är detsamma som ögats åderhinna som är belägen mellan näthinnan och senhinnan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008