Ikon för Rikstermbanken

urtikaria

svenska termer: urtikaria
nässelfeber
nässelutslag
förklaring:

Symtomen är rodnad, svullnad och stark klåda. Urtikaria ses främst vid allergiska reaktioner men kan också vara kronisk. Vid kronisk urtikaria är tillståndet inte orsakat av allergi utan det handlar då om en autoimmun reaktion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008