Ikon för Rikstermbanken

urotelial

svensk term: urotelial
definition:

som har att göra med insidan av urinvägarna

anmärkning:

Urinvägarna innefattar njurkanaler, njurbäcken, urinledare, urinblåsa samt urinrör.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008