Ikon för Rikstermbanken

urografi

svensk term: urografi
definition:

röntgenundersökning av urinvägarna efter intravenös tillförsel av ett kontrastmedel

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008