Ikon för Rikstermbanken

urinretention

svensk term: urinretention
förklaring:

Innebär att urinblåsans tömning är påtagligt försvårad eller helt upphävd.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008