Ikon för Rikstermbanken

uretralgel

svensk term: uretralgel
definition:

gel som används då exempelvis en kateter ska föras in genom urinröret

anmärkning:

Detta för att minska friktionen så att katetern blir lättare att föra in.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008