Ikon för Rikstermbanken

uremi

svenska termer: uremi
urinförgiftning
förklaring:

Uremi kan uppkomma när njurarnas funktion är kraftigt nedsatta. Då renas inte blodet, och slaggprodukter som normalt förs ur kroppen via urinen ansamlas i blodet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008