Ikon för Rikstermbanken

tyrosinkinas

svensk term: tyrosinkinas
förklaring:

Tyrosinkinas är ett s.k. enzym, vilket innebär att det påskyndar vissa kemiska reaktioner. Detta enzym är bl.a. involverat i delningen av vissa cancerceller. Därför har man utvecklat speciella läkemedel, s.k. tyrosinkinashämmare, som genom att påverka detta enzym stoppar cancercellernas delning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008