Ikon för Rikstermbanken

tyrosinemi typ 1

svensk term: tyrosinemi typ 1
definition:

sällsynt, ärftlig ämnesomsättningssjukdom som orsakas av en rubbning i nedbrytningen av aminosyran tyrosin

anmärkning:

Leder till att giftiga ämnen ansamlas i kroppen och skadar framför allt lever och njurar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008