Ikon för Rikstermbanken

tyreotoxikos

svenska termer: tyreotoxikos
giftstruma
definition:

sjukligt tillstånd när sköldkörteln tillverkar för mycket s.k. tyreoideahormon

anmärkning:

De höga mängderna av hormonet TSH resulterar vanligtvis i symtom som hög ämnesomsättning, ökad hjärtfrekvens, svettningar, avmagring, hjärtklappning samt sömnsvårigheter.

se även:

TSH

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008