Ikon för Rikstermbanken

tyreostatikum

svensk term: tyreostatikum
definition:

läkemedel som hämmar sköldkörtelns produktion av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen

anmärkning:

Dessa läkemedel ges när sköldkörteln producerar för mycket hormon, vilket gör att ämnesomsättningen är ökad. Ökad ämnesomsättning ger bl.a. upphov till ökad puls, hjärtklappning, svettningar, samt viktnedgång.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008