Ikon för Rikstermbanken

typ 1-reaktion

svensk term: typ 1-reaktion
förklaring:

Allergiska reaktioner indelas i fyra typer. Typ 1-reaktionen är en snabb överkänslighetsreaktion där antikroppar av typen IgE reagerar på allergenet vilket leder till en frisättning av bl.a. histamin.

exempel:

Exempel på typ 1-reaktioner är astma, hösnuva, anafylaktisk chock och nässelfeber.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008