Ikon för Rikstermbanken

tymocyt

svensk term: tymocyt
definition:

cell som i brässen (thymus) mognar till T-lymfocyt, som utgör en del av immunförsvaret

anmärkning:

Tymocyterna bildas i benmärgen och utgör en pool av celler som vid behov relativt snabbt kan utvecklas till T-lymfocyter. Detta är bl.a. viktigt vid infektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008