Ikon för Rikstermbanken

tymidin

svensk term: tymidin
definition:

nukleosid som består av kvävebasen tymin och en pentos (sockerart)

anmärkning:

Tillsammans med fosforsyra bildar tymidin tyminnukleotider, vilka är byggstenar i arvsmassan (DNA och RNA).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008