Ikon för Rikstermbanken

tyfoidfeber

svensk term: tyfoidfeber
definition:

allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi, som sprids via födoämnen eller vatten

anmärkning:

Den ger först hög feber och efter cirka en vecka kraftiga diarréer. Det finns effektiv behandling i form av antibiotika, men utan sådan behandling är risken ganska stor att patienten avlider. Det är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008