Ikon för Rikstermbanken

turbuhaler

svensk term: turbuhaler
definition:

typ av inhalator där läkemedlet är pulveriserat i en behållare

anmärkning:

Vid inandning genom turbuhalern slås läkemedelspartiklarna sönder och luftflödet förstärks så att de har rätt storlek och hastighet för att kunna transporteras ner i luftvägarna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008