Ikon för Rikstermbanken

tuggummi

svensk term: tuggummi
definition:

beredningsform där ett läkemedel kan tillföras kroppen genom att den aktiva substansen tas upp via munnens slemhinnor

anmärkning:

Läkemedlet frigörs från tuggummit då det stoppas i munnen och tuggas. Vanligt är att nikotinpreparat eller medel mot karies ges på detta sätt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008