Ikon för Rikstermbanken

tubulär återabsorption

svenska termer: tubulär återabsorption
tubulär återresorption
definition:

mekanism då vätska och näringsämnen som först filtrerats ut från blodet till urinen absorberas tillbaks till blodet

anmärkning:

Detta sker i njurarna och syftar till att bara låta restprodukter, och andra ämnen kroppen inte behöver, lämna kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008