Ikon för Rikstermbanken

tuberkulos

svensk term: tuberkulos
definition:

infektionssjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis

anmärkning:

Sjukdomen är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och ger upphov till bl.a. långvarig feber, hosta och avmagring. Tuberkulos är mycket smittsamt och överförs genom inandning av bakterier. I Sverige förekommer infektionen främst hos dem med nedsatt immunförsvar, exempelvis hos AIDS-sjuka.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008