Ikon för Rikstermbanken

tryckgradient

svensk term: tryckgradient
definition:

skillnad i tryck mellan två olika ställen som orsakar ett flöde från högt tryck till lågt tryck

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008