Ikon för Rikstermbanken

tromboembolism

svensk term: tromboembolism
förklaring:

Tromboembolism är när det först bildas en propp någonstans i kroppen. Sedan lossnar hela, eller delar av, proppen, och följer med blodet till ett trängre kärl där det fastnar och täpper till.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008