Ikon för Rikstermbanken

trimester

svensk term: trimester
definition:

tremånadersperiod

anmärkning:

Graviditeten delas in i tre trimestrar; första (embryonalperioden), andra och tredje (kallas tillsammans fetalperioden). Det är från och med den andra som embryot utvecklas till foster.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008