Ikon för Rikstermbanken

trigonum

svensk term: trigonum
förklaring:

Betyder triangel. Ofta avses en del av urinblåsans inre slemhinna, som är triangelformad.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008