Ikon för Rikstermbanken

trigeminusnerven

svensk term: trigeminusnerven
definition:

den femte hjärnnerven som är en tredelad nerv

anmärkning:

De tre grenarna går till ögonregionen samt till över- och underkäken.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008