Ikon för Rikstermbanken

transplantat

svensk term: transplantat
definition:

det som överförs vid en transplantation

anmärkning:

Det kan vara ett organ, del av organ, kroppsvävnad eller celler.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008