Ikon för Rikstermbanken

translokation

svensk term: translokation
förklaring:

När delar av två kromosomer, som innehåller vår arvsmassa, byter plats. Detta medför ibland inga problem alls, men kan även orsaka svåra genetiska defekter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008