Ikon för Rikstermbanken

transferas

svensk term: transferas
definition:

enzym som katalyserar förflyttning av s.k. funktionella grupper, till exempel en fosfatgrupp, mellan två föreningar

anmärkning:

Vanligtvis benämns transferaset efter den grupp den kan förflytta, till exempel glutationtransferas kan överföra glutation från en förening till en annan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008