Ikon för Rikstermbanken

transfer-RNA

svensk term: transfer-RNA
definition:

molekyler som medverkar i cellens tillverkning av proteiner

anmärkning:

Transfer-RNA har till uppgift att läsa av den kod som kommer från messenger-RNA (som i sin tur läst av koden i DNA) och hämta aminosyrorna (proteinets byggstenar) för att sätta dem i rätt ordning så att det önskade proteinet blir tillverkat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008