Ikon för Rikstermbanken

trabekulär

svensk term: trabekulär
definition:

som har med trabekler att göra

anmärkning:

Trabekler är delar i kroppen som liknar strängar eller balkar. Exempel på sådana delar är bindvävssträngarna i mjälte och lymfkörtlar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008